ورود ثبت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز عبور*

به خاطر بسپار
  • برای ورود، از همان نام کاربری و کلمه رمز مربوط به پورتال دانشگاه فردوسی مشهد استفاده نمایید.

ایجاد حساب

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.
نام
نام کاربری
رمز عبور*
تکرار رمز*
ایمیل*
تکرار ایمیل*

Urbanism Undergraduate courses (BArch)

شماره درس

شرح فارسی

شرح لاتین

23220000

کارگاه بیان تصویری (1)

Graphic Techniques in Urbanism(Studio I)

23220011

مبانی جامعه شناسی

Principles of Sociology

23220022

مبانی اقتصاد

Principles of Economics

23220033

مبانی جغرافیا

Principles of Geography

23220044

درآمدی بر شهر شناسی

Introduction to Urbanology

23220055

کاربرد ریاضیات در شهر سازی

Mathematics - I

23220066

کارگاه بیان تصویری 2

Graphics in Urbanism (Studio II)

23220077

کاربرد هندسه درشهرسازی

Geometry in Urbanism

23220088

بوم شناسی طبیعی وانسانی

Ecosystems and Human Ecology

23220099

بیان معماری 1

Architectural Communication I

23220102

مبانی طراحی 1

Principles of Design I

23220113

ریاضیات (1)

Mathematics - I

23220124

ریاضیات (2)

Mathematics - II

23220135

معادلات دیفرانسیل

Differential Equations

23220146

زبان تخصصی

Specialty English Language

23220157

بیان معماری 2

Architectural Communication II

23220168

هندسه احجام وپرسپکتیو

Geometry and Perspective

23220179

آمار در شهر سازی

Quantitative Methods in Urbanism

23220180

درک وبیان محیط شهری

Perception and Presentation of Urban Environment

23220191

مبانی طراحی 2

Principles of Design II

23220204

کاربرد نقشه برداری در شهر سازی

Application of Mapping in Urbanism

23220215

GIS

Geographical Information System

23220226

ترسیم پیشرفته

Advanced Design

23220237

مبانی شهرشناسی

Principles of Urbanology

23220248

هندسه احجام وپرسیکتیو

Geometry and perspective

23220259

بیان معماری

Architectural Communication

23220260

فیزیک

Physics

23220271

ترسیم مقدماتی

Elementary design

23220282

درک وبیان محیط شهری

Perception and Presentation of Urban Environment

23220293

اصول سیستم های اطلاعات مکانی

Principles of GIS

23220306

ریاضیات

Mathematics

23220317

معادلات دیقرانسیل

Differential Equation

23220328

جغرافیای شهری

Urban Geography

23220340

اقتصاد شهری

Urban Economy

23221003

جغرافیای شهری

Urban Geography

23221014

اقتصاد شهری

Urban Economics

23221025

جامعه شناسی شهری

Urban Sociology

23221036

آمار وروشهای کمی در شهر سازی

Quantitative Methods in Urbanism

23221047

درک وبیان محیط شهری

Perception and Presentation of Urban Environment

23221058

کاربرد نقشه برداری در شهر سازی

Surveying in Urban planning

23221070

کارگاه مطالعات شهری

Urban Studies Studio (Planning Studio) I

23221092

کاربرد رایانه در شهر سازی

Computer Applications in Urbanism

23221105

تاریخ وفرهنگ شهرنشینی جهان

World History of Urbanization

23221116

مبانی مهندسی شبکه حمل ونقل

Principles of Transportation Network

23221127

کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی

Building materials in Urbanism 

23221149

طرح شهرسازی(1)

Urban Studio I

23221150

طرح شهرسازی(2)

Urban Studio II

23221161

تاریخ شهر وشهر سازی درجهان

 

World History of Cities and City planning

23221172

تاریخ شهرهای ایرانی - اسلامی

History of Cities and City Planning in Iran

23221194

شناخت فضای شهری

Understanding Urban Public Spaces

23221207

مبانی وروشهای طراحی شهری

Principles and Methods of Urban Design

23221229

روش تحقیق در شهر سازی

Research Methods in Urbanism

23221230

طرح شهر سازی ( 3)

Urban Studio III

23222017

مبانی ورشهای برنامه ریزی شهری

Principles and Methods of urban planning

23222028

گارگاه برداشت کالبدی

Physical Data Collection Workshop

23222039

شناخت فضاهای شهری ایران

Analysis of Urban public Spaces in Iran

23222040

مسکن

Housing Policies

23222051

برنامه ریزی منطقه ای

Regional Planning

23222062

طرح شهر سازی ۴

Urban Studio IV

23222073

تاسیسات وزیر ساختهای شهری

Urban Infrastructure

23222084

برنامه ریزی بافتهای فرسوده وتاریخی

Planning of Historic Fabrics

23222095

منظر سازی

Landscape Studies

23222108

برنامه ریزی حمل ونقل شهری

Urban Transportation Planning

23222119

طرح شهر سازی ۵

Urban Studio V

23222120

پروژه نهایی

Thesis Design Project

23222131

طراحی شبکه های حمل ونقل شهری

Urban transportation Design

23222164

کارگاه شهرسازی 1

Urban Studio I

23222175

شناخت و تحلیل فضای شهری

Understanding and Analyzing Urban Public Spaces

23222186

تاسیسات و زیر ساختهای شهری

Urban Infrastructures

23222197

مدل های کمی در شهرسازی

Quantitative Models in Urbanism

23222200

کارگاه شهر سازی (2)

Urban Studio (2)

23222211

مبانی طراحی شبکه های حمل ونقل درون شهری

Principles of Urban Transportation Design

23223009

بوم شناسی وبرنامه ریزی وطراحی محیط

Ecology and Environmental Planning and Design

23223010

طراحی وکاربرد نظام اطلاعات شهری

Design of Urban Information Systems

23223021

مدیریت شهری

Urban Management

23223032

سوانح طبیعی وسکونتگاههای انسانی

Natural Disasters and Human Habitats

23223043

حقوق وقوانین شهری

Urban Laws and Regulations

23223054

سمینار مسائل شهری

Seminars on Urban Issues

23223065

تفسیرعکسهای هوایی وماهواره ای

Remote Sensing and Aerial Photos Analysis

23223076

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

Environmental Impact Assessment of Urbanization

23223087

تاریخ معماری معاصر

History of Contemporary Architecture

23223098

مبانی کارآفرینی

Entrepreneurship

23223101

علم وهنر شهرسازی

The Art and Science of Urbanism

23223112

شهروشهرسازی در دوران معاصر

Contemporary Cities and City Planning

23223123

مبانی مهندسی معماری و ساختمان

Principles of Architecture and Building Engineering

23223134

آشنائی با معماری معاصر

Introduction to Contemporary Architecture

 

 

شما اینجا هستید: Home Academic Department Urbanism Bsc programmes Undergraduate courses